Föredrag om Rättsinformationssystemet på LISA-seminarium

10 oktober, 2006

Peter Krantz (projektledare förstudie för Rättsinformationssystemet) blev inbjuden av nätverket Legal Information Standards Action Network (LISA) för att presentera förstudiens rekommendationer. För dig som inte hade möjlighet att närvara finns anteckningar och presentationsmaterial på LISA:s webbplats.

Annonser