Filerna är nu utlagda på denna blogg

21 februari, 2007

Nu finns filerna från förstudien utlagda och kan hämtas från denna blogg. Du hittar dom på sidan ”Projektdokumentation”

Annonser

Förstudien för ett fortsatt arbete med Rättsinformationssystemet klar

15 februari, 2007

Under 2006 har en förstudie genomförts av Verva kring Rättsinformationssystemet som just blivit klar. Denna har gjorts i syfte att ge rekommendationer till ett fortsatt utvecklingsprojekt för Rättsinformationssystemet. Förstudien kan du få om du skickar mig ett mail. I samband med förstudien har även ett första förslag till en modell för märkningsstandard tagits fram. Den har fått arbetsnamnet ESFR ver 0.1 (Elektronisk Standard för Rättsinformation).  Denna standard kommer nu i  februari exponeras externt i ett antal workshops med användare och producenter av rättsinformation för att ta in synpunkter. 
 
Strukturerad uppmärkning är en grundläggande förutsättning för maskinell tolkning och bearbetning av information. Utan denna uppmärkning försvåras arbete med att skapa informationstjänster för förädling av och åtkomst till materialet. Standarden skall ligga till grund för den försöksverksamhet vi kommer att genomföra 2007 i första hand och kommer säkerligen att behöva omarbetas under året.

Vi kommer under våren utveckla en enklare märkningsklient och ett lagringssystem för information som täcks av Rättsinformationsförordningen (1999:175) och utifrån detta genomföra en försöksverksamhet. Försöksverksamheten kommer att pågå under 2007 och ske på ett 10-tal försöksmyndigheter. Under mars 2007 kommer formerna för denna försöksverksamhet läggas fast. Information om vilka myndigheter som ingår och hur försöksverksamheten skall genomföras kommer under mars 2007.

Har du frågor kring Rättsinformationsprojektet kan du maila peter.krantz@verva.se eller ringa mig på 0734-27 57 74

Dokumenten får du om du skickar ett mail till mig.