Aktuellt i utvecklingen av ett svenskt rättsinformationssystem mars 2007

15 mars, 2007

En försöksverksamhet med rättsinformationssystemet kommer att starta under våren 2007 tillsammans med ett antal myndigheter. I den kommer vi att testa rättsinformationssystemet och dra lärdomar inför den fullskaliga implementationen på de ca 100 myndigheter som producerar rättsinformation. Vi kommer bland annat studera hur den förslagna standarden fungerar för olika dokumenttyper, hur arbetsprocesserna ser ut på myndigheterna idag och vad som krävs för att anpassa sig till vårt förslag på märkning och hantering av rättsinformationssystemet.

För närvarande arbetar vi med utveckling av ett märkningsverktyg och lagringssystem. Till detta arbete har vi engagerat Niklas Lindström och Albin Ragnefelt som utvecklare till projektet. Vårt mål är att framåt mitten av april ha verktyg för märkning av rättsinformation så att vi kan starta försöksverksamheten och testa de modeller vi definierat för Rättsinformationssystemet som du kan läsa om här på bloggen.

Vårt arbete idag fokuserar på att bygga verktyg som stödjer två olika sätt av märkning. Ett som märker upp information om de olika dokumenten som finns i Pdf/a format samt en xhtml2 editor som märker upp vissa egenskaper inne i dokumentet.

Märkningsverktyget byggs som en webbaserad applikation i Python och är avsedd endast att användas under försöksverksamheten.

 

Annonser