Rättsinformationsprojektet publicerar nu version 0.3 av ”Rättsinformationsmodellen”.

20 september, 2007

De främsta ändringarna finns i modelleringen kring lagar och förordningar. Det som finns kvar att arbeta med återfinns främst i de olika dokumenttyperna som avser förarbeten.

I modellen finns även en ny dokumenttyp som kallas ”Konsoliderad grundförfattning”. Denna finns vare sig som ett dokument i verkligheten eller i rättsinformationsförordningen. Vi har med den i modellen då detta är representationen av konsoliderade grund- samt ändringsförfattningar publicerade i SFS. Äldre dokument publicerade i SFS finns elektroniskt tillgänglig endast i konsoliderad form. Dokumenttypen ”Brev” är ett försök att ta med en dokumenttyp som är publicerad tidigare i SFS vid 9 tillfällen men inte längre publiceras. Denna dokumenttyp skall främst betraktas som ett experiment i modellen och kan komma att tas bort i den slutliga versionen.

Rättsinformationsprojektet har efter sommaren arbetat vidare med försöksverksamheten. Vi har främst stämt av ändringar i märkningen av författningssamlingsdokument (myndigheternas föreskrifter, lagar och förordningar) och vi känner att vi kommit långt fram i detta arbete. I höst kommer vi att titta närmare på förarbeten och de vägledande domstols- och myndighetsavgöranden för att märkningen av dessa skall bli relevant.

Vi publicerar nu följande dokument för att representera projektets arbete:

Rättsinformationsmodellen 0.3 (öppnas i nytt fönster)

Dokumenttypernas relationer (öppnas i nytt fönster)

Exempel på författning uttryckt som XHTML2 med RDFa (Öppnas i nytt fönster)

Vi genomför under hösten ett antal informationsseminarier för myndigheter men planerar även för eventuellt öppna seminarier om intresse finns för detta. Intresse kan du anmäla genom att skicka ett mail till peter.krantz@verva.se .

Annonser