Exempel på format för inleverans av dokument till rättsinformationssystemet

9 juni, 2008

För en tid sedan fick vi en fråga om hur syndikeringsformatet för de i rättsinformationssystemet ingående myndigheterna kommer att se ut. Syndikeringsformatet är det sätt som en informationsansvarig myndighet använder för att på ett enhetligt sätt informera om nytillkomna rättsinformationsdokument, ändringsföreskrifter, rättelseblad och annat material som ingår i rättsinformationssystemet.

I projektet har vi valt att basera syndikeringsformatet på Atom-standarden (RFC 4287) med tillägget Feed Paging and Archives (RFC 5005) för att hantera tillkomsten av poster över en längre tid. Detta gör det möjligt att använda flera olika moduler och verktyg för den som vill skapa eller hämta information i Atomformatet. Se verva_atom.txt för ett exempel på hur en Atom-feed skulle kunna se ut då den presenteras på en myndighets webbplats (spara filen som ”verva_atom.xml” och öppna i din webbläsare om du inte har tillgång till en XML-redigerare). OBS! Denna användning av Atom-standarden i rättsinformationssystemet är ännu inte fastställd.

Som framgår av exempeldokumentet så innehåller Atom-feeden inte själva rättsinformationen. I feeden finns enbart referenser till de informationsresurser som skall läsas in för att få en komplett sammanställning av dokumentinnehåll och metadata.

Annonser