Förslag om att överföra projektet till Domstolsverket

28 november, 2008

Utredaren Peder Törnvall har den 7 november lämnat ett förslag till regeringen hur verksamheten kring samordningen av rättsinformationssystemet ska se ut.

Utredarens föreslår att:

  • Domstolsverket tar över ansvaret för samordning av rättsinformationssystemet efter det att Verket för förvaltningsutveckling (Verva) har avvecklats. De resurser som enligt budgetpropositionen för 2009 är kopplade till samordningsverksamheten förs i sin helhet över till Domstolsverket.
  • Rättsinformationsförordningen (1999:175) och förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ändras så att verket ska vara samordningsmyndighet fr.o.m. den 1 januari 2009.

Förslag från utredaren i sin helhet: Vem ska samordna rättsinformationssystemet? (PDF).

Annonser