Utkast till startpaket för deltagande myndigheter

3 februari, 2009

Nu har projektet kommit igång igen efter överflytten till Domstolsverket. Före jul inledde vi ett samarbete med Regeringskansliet för att testa publicering av SFS enligt det sätt som projektet arbetat fram. I samband med detta togs ett förslag till startpaket fram. Det vänder sig till informationsansvariga och IT-personal på en myndighet som skall delta i rättsinformationssystemet.

Materialet är ännu inte fastställt i alla delar än men ger en tydligare bild av vad som tekniskt skall göras för att tillhandahålla rättsinformation på ett enhetligt sätt. Därför publicerar vi det även här så att du som kanske just nu arbetar med rättsinformation på din myndighets webbplats så tidigt som möjligt får information om vad som kommer att ske framgent. Observera att de val av standarder som gjorts redan nu skapar nytta för andra än rättsinformationssystemet om de börjar användas.

  1. Startpaket myndighetsföreskrift (PDF)
  2. Exempelposter (Atom-feed med PDF/A och RDF-data, skickas via e-post, kontakta peter punkt b punkt krantz @dom.se)

För senaste versionen av dokumentation och exempel, kontakta projektet.

Vill du börja redan nu?

Om du redan nu vill implementera hela eller delar av paketet så vill vi gärna komma i kontakt med dig. Vi är särskilt intresserade av återkoppling av eventuella problem ni stöter på så att andra kan undvika dem. Samtidigt vill vi kunna förmedla kontakter mellan deltagande myndigheter så att flera kan dela på lösningar och information.

Kontakta gärna projektet om du har frågor eller för att få den senaste versionen av dokumentation och exempel.

Annonser