Exempelapplikation för hantering av myndighetsföreskrifter

3 juni, 2009

Syftet med denna exempelapplikation är att illustrera i programkod hur en myndighet kan implementera de format som rekommenderas av Rättsinformationsprojektet för den grundläggande nivån av publicering av myndighetsföreskrifter (PDF-dokument + metadata). Tanken är att personer med teknisk kompetens skall få en inblick i hur man kan konkret kan producera data om t.ex. en föreskrift på ett standardiserat sätt.

Tanken är inte att tillhandahålla ett färdigt system för rättsinformationshantering.

Applikationen har två delar:

  1. en administrationsdel i vilken man hanterar ämnesord, föreskrifter och grunddata och
  2. en exempelwebbplats som visar informationen för potentiella besökare.

Applikationen är byggd på webbramverket Django och källkoden tillhandahålls under BSD-licensen. Det betyder att du fritt får använda och vidareutveckla koden om du vill, även i kommersiella sammanhang, men att den inte kommer med några garantier för funktion eller lämplighet. Vi är tacksamma för feedback och rapporter om eventuella fel.

Källkoden kan laddas ner från projektsidan på Google Code.

Mer information om hur du installerar och konfigurerar applikationen hittar du i filen README.txt i rotkatalogen för projektet.

Annonser