Uppdaterad dokumentation

28 januari, 2010

Vi har nu uppdaterat dokumentationen för det nya rättsinformationssystemet. Dokumentationen vänder sig främst till de myndigheter som ska publicera information i systemet.

Dokumentationen är uppdelad i generella riktlinjer samt riktlinjer för specifika dokumenttyper. Innan man läser igenom dem kan det vara bra att ha en bild över hur processen för att publicera information ser ut. I korthet har den tre steg:

1. Skapa nedladdningsbara filer för varje dokument som ni ska publicera (föreskrift, dom, beslut eller liknande), i ett format som återger utseendet på motsvarande tryckta dokument — i första hand PDF/A. Publicera detta dokument på en bestämd address (URL). Detta gör ni med största sannolikhet redan idag.

2. Skapa metadata för varje dokument som anger saker som dess titel, nummer (mål-, löp-, diarie- eller annat identifierande nummer), datum, bemyndigandehänvisning, lagrumshänvisning, med mera. Denna metadata uttrycks med RDF-standarden och den begreppsmodell (se under Generella riktlinjer) som vi har tagit fram, och den sparas i en separat fil som också görs tillgänglig på en annan bestämd URL.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
     xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
     xml:lang="sv">
 <Myndighetsforeskrift rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/bfs/2010:2">
  <forfattningssamling rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/bfs" />
  <fsNummer>2010:2</fsNummer>
  <dct:title>Boverkets föreskrifter om ändring i verkets...</dct:title>
  <beslutsdatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
   >2010-01-19</beslutsdatum>
  <ikrafttradandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
   >2010-01-30</ikrafttradandedatum>
  <utkomFranTryck rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
   >2010-01-25</utkomFranTryck>
  <dct:publisher rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/boverket" />
  <beslutadAv rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/boverket" />
  <andrar rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/bfs/1993:58" />
 </Myndighetsforeskrift>
</rdf:RDF>

3. Skapa en förteckning som för varje dokument anger addressen till själva dokumentfilen, addressen tillmotsvarande metadatafil, samt några övriga fält, i Atom-format:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <id>tag:boverket.se,2009:rinfo:feed</id>
 <title>Boverkets författningssamling</title>
 <updated>2010-01-27T15:37:34Z</updated>
 <author><email>registraturen@boverket.se</email></author>
 <link href="https://rinfo.boverket.se/index.atom" rel="self"/>
 <entry>
  <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/bfs/1986:81</id>
  <updated>2010-01-27T15:37:34Z</updated>
  <published>2010-01-27T15:37:34Z</published>
  <title>Boverkets föreskrifter om ändring i verkets...</title>
  <summary>Informationsförfarande enligt...</summary>
  <content type="application/pdf"
   src="https://rinfo.boverket.se/tob/pdf/2010-2.pdf"/>
  <link type="application/rdf+xml"
   href="https://rinfo.boverket.se/tob/rdf/2010-2.xml"
   rel="alternate"/>
 </entry>
 <entry>...</entry>
 <entry>...</entry>
</feed>

(Detta är en mycket översiktlig bild — för den mer heltäckande, med mer information om RDF, Atom och andra standarder som används, hänvisas som sagt till projektdokumentationen.)

Jag som skriver detta heter Staffan Malmgren, och är ny projektledare för rättsinformationsprojektet. Om du har några frågor om ovanstående, eller annat kring projektet, får du gärna höra av dig till mig på staffan.malmgren@dom.se.

Annonser