Introduktioner och verktyg

5 mars, 2010

Vi har nu uppdaterat den dokumentation som riktar sig till rättsinformationsproducerande myndigheter. Den är nu uppdelad i tre typer av dokument: introduktioner till själva rättsinfosystemet, handböcker för publicering av olika typer av dokument, samt specifikationer. De två sista typerna har funnits sedan tidiager, men introduktionsdokumenten, som vänder sig till informationsansvariga respektive teknikansvariga, är nya. De tar upp frågor som är gemensamma för alla rättsinformationsproducerande myndigheter, medans handböckerna är inriktade på frågor som är specifika för en viss typ av dokument.

Vi har även gjort ett verktyg för de myndigheter som vill testa sin publicering till rättsinfosystemet. Checker tar en postförteckning i Atom-format, hämtar hem de metadataposter och andra filer som detta flöde hänvisar till, och kollar att de URI:er som används stämmer med den metadata som angetts samt att filer och checksummor stämmer överens. Verktyget kommer fortsätta att vidareutvecklas så att det varnar för andra problem som kan finnas med postförteckningen och metadatat.

Annonser