Demokväll 24/11 om rättsinformationssystemet

Onsdag den 24:e november kl 17-19

Domstolsverkets lokaler i Stockholm: Tryckerigatan 12, Riddarholmen, konferensrum Asylen.

Inbjudan

Rättsinformationsprojektet har i uppdrag att konstruera ett system för att samla in och presentera information från de rättsinformationsproducerande myndigheterna. Informationen ska kunna ligga till grund för många olika tjänster, och den ska vara lätt nog att uttrycka för att många producenter ska kunna bidra till den. Nu är det dags att visa vad vi har gjort så här långt. Vi bjuder därför in till en demokväll där vi kommer presentera systemet, beskriva hur myndigheter kan publicera information till det, och berätta hur vidareutnyttjare kan hämta information från det. Vi vänder oss till myndigheter som idag publicerar rättsinformation, till företag som vidareutnyttjar rättsinformationen för att bygga tjänster, och till alla som är intresserade av frågor kring öppen data.

De viktigaste källorna för rättsinformationen – Svensk författningssamling, vägledande domstolsavgöranden och förarbeten till lagstiftningen – finns inte ännu publicerade enligt rättsinformationsprojektets specifikation. För att ändå ha en stor och representativ datamängd att testa systemet med har vi simulerat metadata för ca 40 000 rättsfall, författningar och förarbeten, inklusive relationer dem emellan.

Bakgrund: Rättsinformation

Rättsinformation är lagar, föreskrifter, förarbeten, rättsfall och annat material som styr rättstillämpningen och förvaltningen. Den ligger till grund för allt utövande av rättigheter och fullgörande av skyldigheter. Det finns ett stort antal myndigheter som producerar rättsinformation i varierande omfattning, allt ifrån en handfull dokument till tusentals. Rättsinformationsprojektet går ut på att standardisera hur denna information uttrycks och tillgängliggörs, så att all information kan samlas i ett rättsinformationssystem och sökas på en enhetlig webbplats, lagrummet.se. Informationen görs även tillgänglig för de som vill vidareutnyttja den.

Rättsinformationen är i hög grad strukturerad. Alla lagar har en viss uppsättning egenskaper, exempelvis en titel, ett SFS-nummer, och en hänvisning till vilken lag de ersätter eller ändrar. Rättsfall och förarbeten har liknande fasta fält. All denna struktur är central för hur rättsinformationen används – ett förarbete kan hänvisa till ett rättsfall som uttrycker gällande rätt på ett område. Ett rättsfall kan hänvisa till en sida i en proposition, eller en paragraf i en lag. De här relationerna uttrycks på ett sätt som är exakt och lätt att följa för en person som är bevandrad i uttryckssätten.

Bakgrund: Linked data

Linked data är en uppsättning principer för hur man gör data tillgängligt på ett sätt som stämmer överens med webbens grundläggande principer. Det bygger på en datamodell där man utgår från resurser och beskriver dessas egenskaper, inklusive relationer till andra resurser. Genom att använda standardiserade namn på resurser och egenskapstyper kan datamängder från många olika tillhandahållare integreras, och genom att uttrycka relationer mellan resurser i olika datamängder kan en användare upptäcka ytterligare relevant data.

Linked Data-principerna formulerades ursprungligen av Tim Berners-Lee och används genomgående i Storbritanniens initiativ för öppen myndighetsdata (http://data.gov.uk/) . Det svenska rättsinformationsprojektet har anammat dessa principer. Vi har utarbetat en specifikation för hur myndigheterna ska publicera sin rättsinformation på ett sätt som fungerar med dessa principer, vilket gör det möjligt att göra informationen tillgänglig på ett enhetligt sätt och följa relationer mellan olika typer av rättsinformation.

Anmälan

Anmälan via e-post till staffan.malmgren@dom.se senast fredagen den 19:e november. Eftersom vi har begränsat med utrymme ber vi er att endast anmäla en person från varje organisation.

Annonser

One Response to Demokväll 24/11 om rättsinformationssystemet

  1. jonas02 skriver:

    Låter intressant Staffan!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: